Toneelkring Moerkerke

   

 

 

2019 - Milleke Van Heule

Auteur: Hilda VLEUGELS

Regisseur: Bart CARDOEN

Genre: Komedie

Korte inhoud:

Cathy Van Doren, een dertigjarige, ongehuwde dierenarts, woont bij haar man-hatende moeder en vrolijke (verliefde) grootmoeder. De meid des huizes krijgt een aanval van hysterie en moet afgevoerd worden. Omdat Cathy zinnens is weldra de praktijk van een oude, dronken dierenarts over te nemen, kan het huishouden niet verder zonder meid en wordt bij een interimbureau een dringende vervanging gevraagd.

Milleke, een filosofische, volkse goedzak, meldt zich aan als nieuwe meid. Dat Adèle geen mansvolk in huis wil, wimpelt hij met het wetboek af: gelijkheid voor alle seksen. Hij wordt aangenomen maar krijgt een streng huishoudreglement voorgeschoteld: als hij drie dingen breekt, wordt hij afgedankt.

Bij grootmoeder staat Milleke meteen in de gunst. Maar met moeder Adèle en Cathy wil het niet boteren. Toch zal Milleke er meer dan drie weken werken, er het ene probleem na het andere oplossen en per slot van rekening voor zowel de klanten als voor de huisbewoners de zon doen schijnen.

 

 

Rolverdeling:

Dierenarts Carmen Vanderbeken
Moeder Marleen Mestdagh
Grootmoeder Diane Lierman
Eerste meid Annie Couwijzer
Nieuwe 'meid' Patrick Bostoen
Playboy Philippe Vanhoutte
Volkse vrouw Nancy Sneppe
Man volkse vrouw Tony Van Den Broecke
Oud dametje Annemie Boterberg
Man oud dametje Yvan Timmerman

 

Medewerkers:

Productieleiding
Geheugensteun
Licht en geluid
Decor- en podiumbouw
Kaartenverkoop
Onthaal en bar
Grime
Toneelmeester
Het bestuur
Claudine Meulemeester, Roos Coppens
Paul Watelle, Jonas Watelle
Yvan Timmerman en medewerkers
Georgette Welvaert
Medewerkers TKM
Veronique De Decker, Fabienne Van Dousselaere
Claudine Meulemeester, Mimi Vastesaeger

Fotomateriaal: