Toneelkring Moerkerke

   

 

 

2005 - Het evengelie volgens Marcus

Auteur: Marc SMET

Regisseur: Bart CARDOEN

Genre: komedie

Korte inhoud:

"Het evangelie volgens Marcus" is, zoals de titel doet vermoeden, een weergave van het leven van Christus gezien door de ogen van de evangelist Marcus.
Marcus klaart de klus zelf. Hij is zeer nadrukkelijk aanwezig rond de scène en vertelt vanuit een makkelijke zetel zijn verhaal over het leven van Christus.
Wat echter niet geheel duidelijk is, is het feit of deze Marcus wel de echte Marcus is. Wij hebben zo onze twijfels. Soms kraamt die mens immers erg vreemde dingen uit... klopt alles wel...
Die vreemde dingen, dat zijn in dit geval heel vaak plezante dingen. Het is alsof onze Marcus zijn hele evangelie herschrijft vanuit een nieuw tijdperk.
Hij vertelt zijn verhaal vanuit het heden. En naast de vele leuke dingen stelt Marcus nu en dan ook bepaalde zaken aan de kaak.
Het evangelie doorspekt met anachronismen, zeg maar. Plots worden hedendaagse zaken belangrijk. GSM's, het rechtsapparaat, de pausmobiel, microgolfovens, witte marsen, mosselsoupers, fondue en gourmetstellen, televisie, voetbal, ramptoerisme...
De scène zelf, die is voor de spelers. Zij spelen wat Marcus vertelt. De vertelling en het spel, het spel en de vertelling... soms vloeien ze schoon in elkaar, soms walsen ze dwars over elkaar heen... theater is spektakel...
We spelen in een leeg decor.. in de fond een wit doek en zijdelings de coulissen. Licht en muziek zullen heel bepalend aanwezig zijn. Het licht geeft een kleurige stemming. De muziek situeert zich in de Roemeense zigeunermuziek.
"Het evangelie volgens Marcus" is een grappig stuk. Een komedie pur sang. Een stuk waarin niet de draak wordt gestoken met het evangelie... een stuk dat het leven van Christus vertelt, maar verplaatst naar onze huidige tijd...
Eigenlijk is het evangelie volgens Marcus, 2000 jaar terug geschreven, nu nog steeds erg actueel... Het stuk wordt gespeeld in het dialect.

Spelers:

Marcus
Jozef
Maria
Jesus
Martha
Maria Magdalena
Marieke
Petrus
Judas
Johannes
Verpleegster
Herder 1
Herder 2
Koning 1
Koning 2
Koning 3

Boudewijn Van Vlaenderen
Frank Debbaut
Diane Lierman
Denis Boerjan
Marleen Mestdagh
Annie Couwijzer
Saartje Ackaert
Philippe Van Houtte
Bart Desutter
Stefaan Acke
Bernadette Debbaut
Nancy Sneppe
Annemie Boterberg
Greet Bisschop
Rita Depreeuw
Dany Meerschaert

Medewerkers:

Decor- en podiumbouw

Toneelmeesteres
Geheugensteun
Grime
Kaartenverkoop
Onthaal en programma's

Productieleiding
Nicolay Boerjan, Pol Pauwels, Marc Tamsin, Marcel Van Acker, Hugo Van Hecke, Georgette Welvaert en medewerkers
Nancy Sneppe
Bernadette Debbaut
Veronique De Decker, Fabienne Van Dousselaere
Ivan Bomberna
Georgette Welvaert, Marcel Van Acker, Martine De Grande, Nicole Cool
Diane Lierman

Fotomateriaal: