Toneelkring Moerkerke

   

 

 

1994 - Huis zonder vensters

Auteur: Richard REICH

Regisseur: Dirk VAN DEN BROECK

Genre: Een drama in 5 taferelen

Korte inhoud:

Het huis is bewoond door Stella, de eigenares, en haar broer Eddy met zijn vrouw Anna en hun zoon Peter. Elk is in zijn leven de gevangene van het huis. Echte levensvreugde lijkt hier zoek. Er heesrt een onhoudbare sfeer in het huis, dat langzaam maar zeker een huis wordt van wantrouwen, van dodende tongen. Eén woord doet meer pijn dan een scherpsnijdend zwaard.

Haat en nijd zorgen ervoor dat men al ziende blind is en de balk in eigen oog niet vindt. Een steekspel van giftige woorden ontaardt in doelgerichte daden. Het zorgvuldig uitgekiend plan moet, in naam van de liefde, vrije ademruimte scheppen.

en eens een klok is opgewonden kan je hem niet meer stilzetten, zo vergaat het ook het plan. Tot in de kleinste details voorbereid, brengt de haat, of is het de liefde, het plan met een evengrote nauwgezetheid ten uitvoer.

Huis zonder vensters sleurt je mee in de spanning van een leven van bittere haat en nijd. Je herkent en ondergaat de strijd tegen onrechtvaardigheid. De confontatie met de onmacht roept woedegevoelens op. Maar zijn wij soms niet al ziende blind?

Het gebeuren vindt plaats in een kamer in het huis van Stelle Houwaart, in een dorp niet ver van een grote stad.
Er zijn vijf taferelen:
tafereel 1: een avond in de lente
tafereel 2: ochtend, een maand later
tafereel 3: de avond van dezelfde dag
tafereel 4: later op die avond
tafereel 5: de volgende ochtend

Spelers:

Edde Houwaart
Anna, zijn vrouw
Peter, hun zoon
Stella, zuster van Eddy
Juffrouw Vandamme
Liesbeth
Karel Devoogt

Laurent Vermeersch
Monique Goedgebeur
Rudy Dobbelaere
Annie Couwijzer
Jeaninne De Lille
Brigitte Helegeer
Rony Dobbelaere

Medewerkers:

Decor- en podiumbouwToneelmeester
Gordijn
Geheugensteun
Licht en geluid
Grime
Kaartenverkoop
Affiche
Programma
Productieleiding

Hans Van Den Bossche, , Francis Vandenbroucke, Georgette Welvaert, de families Marnix De Gryse, Marcel Van Acker, Laurent Vermeersch,Rudy Dobbelaere, Jaap Ritico, Antoon Brandt, dagcentrum Oranje
Daniël Breemeersch
Georgette Welvaert, Rita Raes, Veerle Van Coile
Rita Raes
Marcel Van Acker, Hugo Van Hecke, Francis Vandenbroucke
Els Van Den Broeck, An Pieters, Annemie Van Avermaet
Antoon Brandt
Francis Vandenbroucke
Johan Six
Rony Dobbelaere

Fotomateriaal: