Toneelkring Moerkerke

   

 

 

1988 - De gele roos

Auteur: Roger DEFORCE

Regisseur: Dirk VAN DEN BROECK

Genre: Tragi-komedie in 3 bedrijven

Korte inhoud:

Ten geleide...
De middeleeuwen.
Voor de boeren een tijdperk van verdrukking, van de eindjes aan elkaar knopen, van zwoegen om hun Heren de pachten te kunnen betalen en hun buiken te vullen. Dit beleven ook Willem en Bertha.

Even voorstellen...
Boer Willem neemt het leven filosofisch op, weet de gebeurtenissen te relativeren en laat een droom nog een kans. Boerin Bertha vormt eerder de tegenpool van haar boer. Zij is de bezige bij, zij denkt, zij ziet de harde werkelijkheid. Samen zorgen zij voor hun twee dochters, de levendige Fleur en de ziekelijke Hanna.

Ingrijpende gebeurtenissen...
Het boerengezinnetjes leeft van vandaag naar morgen, met elke dag opnieuw dezelfde zorgen - tot een vreemde jongeling hun gezinsleven binnendringt en er noodgedwongen een geruime tijd deel van uitmaakt - tot een tip van de geheimzinnige sluier gelicht wordt - tot hun gebuur de bendeleider wordt van opstandige boeren die op wraak belust zijn. Boer Willem met van geen revolutie weten, maar wordt toch geconfronteerd met de gevolgen van eindeloze onmenselijkheid.

Tot slot...
Willem en Bertha weten met hun opgedane, soms humoristische levenswijsheid de gebeurtenissen in goede banen te leiden om uiteindelijk de "mens" met zijn gevoelens te laten zegevieren.

De Gele Roos...
Wil een verhaal zijn waarin elk van ons situaties herkent, wil een boodschap, een vergelijking en een vaststelling zijn, wil een pleidooi voor menselijkheid zijn, wil ernst en humoer zijn.

Spelers:

Willem, de boer
Bertha, zijn vrouw
Fleur, dochter
Hanna, dochter
Diederick, jongeling
Martha, zus van Bertha
Friede, buurvrouw
Bruno, buurman
Karel, hun zoon
Maf, landloper
Schout
Soldaten


Laurent Vermeersch
Diane Lierman
Veerle Van Coile
Brigitte Helegeer
Denis Boerjan
Jeaninne De Lille
Monique Goedgebeur
Johan Six
Ricky Vermeersch
Rudy Dobbelaere
Daniël Breemeersch
Rony Dobbelaere
Noël Hullebus

Medewerkers:

Regie
Decor- en podiumbouw


Toneelmeesteres
Geheugensteun
Licht en geluid
Kaartenverkoop
Grime
Productieleiding
Dirk Van Den Broeck
Hans Van Den Bossche, Marcel Van Acker, Laurent Vermeersch, Jaap Ritico, Rony en Rudy Dobbelaere, Marnix De Gryse, bezigheidsatelier Oranje
Christa Bomberna
Rony Dobbelaere, Christa Bomberna
Hugo Van Hecke, Marcel Van Acker, Ivan Bomberna
Prosper de Fruydt
Els Van Den Broeck, An Pieters
Rony Dobbelaere

Fotomateriaal: