Toneelkring Moerkerke

   

 

 

1983 - Klucht van de brave moordenaar

Auteur: Jos JANSSEN

Regisseur: Roger CHRISTIAENS

Genre: Komedie

Korte inhoud:

't Schoonste gevang van 't land zit zonder volk. De cipier, plichtsbewust weduwnaar, onderhoudt, samen met zijn dochter, in afwachting van betere tijden het ganse complex. De directeur loopt niet op zijn gemak, de leveranciers worden ongeduldig, enz... , Kortom, de koppen dienen bij elkaar gestoken om hun eigen toekomst te verzekeren en het gevang van de ondergang te redden.
De sfeer blijft onzeker tot op het moment dat de "reddende engel" gearresteerd wordt. Schuldig of onschuldig, één feit is zeker, hij doet de molen weer draaien. Iedereen bevindt zich in een uitgelaten stemming. De toekomst ziet er rooskleurig uit, doch... zal alles verlopen zoals ze denken? Is de gevangene werkelijk schuldig? En wat hebben de verliefde gevoelens van de gevangene met dit alles te maken?
Dit vormt de ontknoping van een stuk waarin mensen van alle slag hun steentje bijdragen. Een stuk dat zich afspeelt in de jaren 30 met actuele feiten en gedachten.

Spelers:

De direkteur van t’ gevang
De cipier
Anneke, dochter van de cipier
De gevangene
De wachtmeester der gendarmen
Bril, de koetsier
Dr. Faes, de gevangenisdokter
Meester de Saint Hubert, advocaat
Meester Lootens
Mej. Van Arkelen, "Presidente van de Bond voor Zedelijke steun aan de gevangenen"
Juffrouw Baert, journaliste

De leveranciers van "t gevang:
Schallier van 't Hotel
SofieVerlent, de bakkerin
Floor, de beenhouwer
David, de kolenmarchand
Doka, de groenselvrouw
Rozeke, dochter van Doka

Jan Gilté
Frank Debbaut
Andrea Vanlandschoot
Francic Vandenbroucke
Ronny Dobbelaere
Daniël Breemeersch
Gerda Landuyt
Diane Lierman
AnnTaylor
Veerle Vandenbossche

Ellen Taylor


Johan Six
Denise De Vlieger
Laurent Vermeersch
Frank De Coster
Jeanine De Lille
Christa Bomberna

Medewerkers:

Productieleiding
Presentatie
Decor

Techniek
Grime / kostuums
Druk
Zaal
Frank Vandenbroucke
Brigitte Helegeer
Hugo Van Hecke, De Fruyt Prosper, Van Acker Marcel, Landuyt Raf en alle medewerkers, ook buiten de Toneelkring
Hugo Van Hecke
Colette Debbaut
Jos Vandevelde
Herman Van Pouckke-Loobuyck

Fotomateriaal: